Om Sarpsborg Scene

Bygningen som Sarpsborg scene holder til i, har vært kulturhus i Sarpsborg siden 1933. Da hadde arbeiderbevegelsen reist et bygg på branntomta etter gamle Folkets Hus, som brant til grunnen to år tidligere. Arkitekten er ikke ukjente Arne Pedersen fra Sarpsborg, en mann som har satt sitt betydelige preg på Sarpsborgs bygningsmiljøer fra denne perioden.

Sarpsborg Arbeiderblad skrev 16. september 1933 om den storslåtte åpningen av huset dagen i forveien. Samtlige av storsalens 900 (!) sitteplasser var fullsatt.

«Ved innvielsen av det nye Folkets Hus igår fikk man anledning til å høre hvordan den prektige teatersal virker som konsertlokale, idet det i programmet var innlagt både orkester- og sangnumre,» skriver journalisten, og fortsetter:

«Efter pålitelige og musikalske tilhøreres mening klang orkestermusikken meget godt både alene og som akkompagnement til operasanger Erling Krogh.»

Gjennom årene ble Folkets Hus bygget om både utvendig og innvendig. Etter en ombygging på 1970-tallet fikk teatersalen drøyt 550 sitteplasser, idet det ble installert et teleskopamfi som ga store bruksmuligheter. Dette amfiet var imidlertid svært støyende, og da Sarpsborg kommune overtok huset for en krone i 2010, ble teleskopamfiet midlertidig skrudd fast.

Den nyeste ombyggingen av teatersalen, utført i 2015, gjør at den nå har nøyaktig 550 sitteplasser med et motorisert teleskopamfi som gir den ønskede fleksibiliteten.

Store deler av kunstutstillingen som Harald Haraldssøn skjenket Sarpsborg til byens 950-årsjubileum har nå permanent plass i foajeen på Sarpsborg scene. Dette inkluderer bilder av blant andre William Kullgreen (46 malerier og 26 tegninger og akvareller), Victor Smith (Sparre) (4 malerier og 9 tegninger) og Håkon Stenstadvold (ett maleri og 11 tegninger)

I tillegg til teatersalen inneholder huset et galleri/konferanserom med plass til 70 personer. Galleriet er blant annet fast tilholdssted for Sarpsborg kunstforening, Kultur og Minne.

I 2. etasje ligger Folkets bar, et intimt konsertlokale og bar som er åpen i forbindelse med arrangementer på huset.

SS_Photostrip