Sarpsborg scene bygges om – vi ses i 2020!

Sarpsborg scene bygges om – vi ses i 2020!

For å kunne tilby vårt publikum et moderne og oppgradert hus i årene som kommer, pågår det nå et stort ombyggingsarbeid på Sarpsborg scene. Derfor vil huset være stengt fram til våren 2020.

Det er store omgjøringer som skal gjøres i anleggsperioden, forteller daglig leder Halvor Titlestad:

 • Orkestergrav.
  Mest oppmerksomhet har planene om en orkestergrav fått. Orkestergraven blir på i overkant av 90 kvadratmeter og skal bestå av løftebord som kan senkes ned når graven skal brukes. Den kan også heves for å komme i høyde med scenen, og gir dermed en større fleksibilitet for bruk av scenen. Det har i mange år vært et problem at teatersalens scene er for liten til enkelte produksjoner. Til vanlig kommer imidlertid orkestergraven til å stå i en posisjon der den vil være i høyde med gulvet i teatersalen. Når den står i denne posisjonen, vil sitteamfiet ha maksimal kapasitet. Når graven er i bruk i en av de andre posisjonene vil det være nødvendig å kjøre amfiet tilbake slik at kapasiteten reduseres med ca. 100 mennesker. Det blir også innredet et nytt backstageområde for orkestergraven i underetasjen. Dette vil også bli benyttet i forbindelse med store teaterproduksjoner, for eksempel barneteater.
 • På scenen blir det store forandringer. Selve sceneåpningen blir utvidet med 3 meter i bredden og 2-3 meter i høyden. Det gir et større spilleområde for aktørene, samtidig som det gir bedre sikt til publikum bak i salen. Taket i scenehuset blir også hevet med opptil 3 meter, som vil gjøre det mulig å heise og senke kulisser under forestilling. All sceneteknikk blir ny, det blir kjøpt inn nye høyttalerflater og mye nytt lys. Selve scenen blir senket med ca. 20 centimeter i forhold til tidligere.
 • Akustikken i teatersalen vil endres med denne ombyggingen. Derfor gjøres det også akustiske tiltak som skal gjøre salen enda bedre for akustisk musikk, samtidig som fleksibiliteten til å kunne framføre forsterket musikk også beholdes.
 • I Galleri St. Marie blir det også endringer. Galleriets vegger har ikke vært godt egnet for galleridrift. Disse blir forbedret og tilrettelagt for kunstutstillinger.
 • Tilbygg i Håkons gate. Allerede sommeren 2019 vil forbipasserende se at tilbygget i Håkons gate (på østsiden av bygget) reiser seg. Dette bygget skal løse flere problemområder for Sarpsborg scene.
  • Universell utforming har vært den viktigste enkeltfaktoren til å utløse ombyggingen. I tilbygget blir det bygget en personheis med direkte tilgang fra foajeen. Denne skal betjene både Folkets Bar og de nye rullestolplassene i 2. etasje, samt kontorlokalene i 3. etasje, og sikrer god tilgjengelighet for alle våre gjester.
  • Innlasting har alltid vært et problem. Mange turnéproduksjoner reiser med lastebiler fulle av utstyr. Fram til nå har det vært nødvendig å trille og bære alt dette utstyret gjennom hovedinngangen på Sarpsborg scene. Nå blir det mulig å rygge ned i Håkons gate, tømme utstyret rett i en heis og trille alt rett inn på scenen.
  • Sidescenene på Sarpsborg scene har fram til nå vært veldig små. Sidescenen er området på siden av scenen, der aktørene befinner seg når de ikke er på scenen. Spesielt er det stort behov for plass under teaterforestillinger med mange aktører. Da lagres ofte scenografien på sidescenen når den ikke er i bruk under forestillingen. I det nye tilbygget vil Sarpsborg scene få en stor sidescene på østsiden med forbindelse til motsatt side under selve scenearealet.
  • Lagerplassen på huset har vært svært liten, noe som har ført til at medarbeiderne på scenen tidvis har måttet flytte utstyr og scenografi rundt på huset mellom produksjonene. Nå blir det mye ny lagerplass i tilbygget.
  • Flygelgarasje er noe som det i mange år har vært et sterkt behov for. Sarpsborg scene har et Steinway konsertflygel som gjennom årene ikke har hatt optimale forhold. I tilbygget blir det nå et eget avsatt rom til flygelet, med riktig ventilasjon slik at instrumentet blir best mulig ivaretatt.
 • I tillegg til alt dette blir alle fasader og vinduer byttet, samt at taket skiftes utvendig og forsterkes. Fasaden mot St. Marie gate skal tilbakeføres til hvordan den så ut da huset var nytt i 1933. I 3. etasje skal det innredes kontoret for administrasjonen til Sarpsborg scene, Olavsdagene, Litteraturuka, Den kulturelle spaserstokken samt Kulturkontoret i Sarpsborg kommune.

«Skulle vi hatt et 100 prosent perfekt hus, måtte vi ha bygget nytt. Gevinsten her er at vi både tar vare på et hus som siden 1933 har vært byens kulturelle storstue, samtidig som vi optimaliserer den gamle bygningskroppen slik at den kan leve som kulturscene i mange tiår framover. Stengeperioden er lang, men vi regner med at vi allerede tidlig på høsten kan begynne å slippe billetter til de første arrangementene etter åpningen,» sier Halvor Titlestad.

I mellomtida er det fortsatt muligheter for å kjøpe gavekort på Sarpsborg scene. Disse gavekortene har en varighet på 24 måneder fra kjøpsdato. Trykk her om du ønsker å kjøpe gavekort!

Følg ombyggingsprosessen via våre kanaler på Facebook og Instagram!

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på sarpsborgscene@sarpsborg.com.